இந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோஇந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ ,  ரே , ரை , ரொ , ரோ

Name in TamilMeaning in TamilName in EnglishMeaning in English
ரகுநந்தன்கடவுள் ராமனுக்கு சமமானவர்RagunanthanGod is equal to Rama
ரகுநாதன்ராமனுக்கு ஒப்பானவர்RagunadhanLike Rama
ரகுபதிகடவுள் ராமனுக்கு சமமானவர்RagupathyGod is equal to Rama
ரகுராம்கடவுள் ராமனுக்கு சமமானவர்RaghuramGod is equal to Rama
ரகுவரன்கடவுள் ராமனுக்கு சமமானவர்RaghuvaranGod is equal to Rama
ரகுவரன் ராமனுக்கு ஒப்பானவர்RaghuvaranLike Rama
ரங்கசாமிகடவுள் ரங்கநாதர் பெயர்RangaswamyThe name of Lord Ranganatha
ரங்கநாதன்கடவுள் ரங்கநாதர் போன்றவர்RanganathanGod is like Ranganatha
ரங்கமணிகடவுள் வெங்கடேஸ்வரர் போன்றவர்RangamaniGod is like Venkateswara
ரங்கன்கடவுள் ரங்கநாதர் போன்றவர்RanganGod is like Ranganatha
ரங்கன்கடவுள் ரங்கநாதர் பெயர்RanganThe name of Lord Ranganatha
ரங்காகடவுள் ரங்கநாதர் பெயர்RangaThe name of Lord Ranganatha
ரஞ்சித்வெற்றி உடையவர்RanjithSuccessful
ரஞ்சித்குமார்வெற்றி உடையவர்Ranjith KumarSuccessful
ரத்தினசாமிமகிழ்வளிப்பவர்RathinasamiPleasing
ரத்தினம்கடவுள் ரங்கநாதர் பெயர்RathinamThe name of Lord Ranganatha
ரத்தினவேலன்மகிழ்வளிப்பவர்RathinavelanPleasing
ரத்தினவேல்மகிழ்வளிப்பவர்RathinavelPleasing
ரத்னாமகிழ்வளிப்பவர்RathnaPleasing
ரமணன்துறவியின் பெயர்RamananThe name of the saint
ரமணன்துறவிRamananSaint
ரமணாதுறவிRamanaSaint
ரவிசூரியன் போன்றவர்RaviLike the sun
ரவி குமார்சூரியன் போன்றவர்Ravi KumarLike the sun
ரவிசங்கர்சூரியனுக்கு சமமானவர்RavishankarEqual to the Sun.
ரவிசந்திரன்சூரியன் போன்றவர்RavichanthiranLike the sun
ரவிநந்தன்சூரியன் போன்றவர்RavinanthanLike the sun
ரவிந்திராசூரியன் போன்றவர்RavinthiraLike the sun
ராகவன்ராமனுக்கு நிகரனாவர்RaghavanRaman is a net
ராகவாராமனுக்கு நிகரனாவர்RaghavaRaman is a net
ராகவேந்திரன்கடவுளின் பெயர் கொண்டவர்RagaventhiranGod's name
ராதாகிருஷ்ணன்கிருஷ்ணன் ராதை இணைந்தவர்RadhakrishnanKrishna is associated with Radha
ராமசந்திரன்ராமனுக்கு நிகரனாவர்RamachandhiranRaman is a net
ராமமூர்த்திராமனுக்கு நிகரானவர்RamamurthyHe is like Rama
ராமரதன்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamanathanHe is like Rama
ராமராஜன்ராமனுக்கு ஒப்பானவர்RamarajanLike Rama
ராமராஜ்ராமனுக்கு ஒப்பானவர்RamarajLike Rama
ராமலிங்கம்ராமனுக்கு ஒப்பானவர்RamalingamLike Rama
ராமன்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamanHe is like Rama
ராமுவிஷ்ணுக்கு இணையானவர்RamuParallel to Vishnu
ராம்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamHe is like Rama
ராம்கிநல்ல எண்ணங்கள் உடையவர்RamkiHe has good thoughts
ராம்கிசோர்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamkishoreHe is like Rama
ராம்கிருஷ்ணன்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamkrishnanHe is like Rama
ராம்கிஷ்சோர்ராமனுக்கு நிகரனாவர்RamkishoreRaman is a net
ராம்குமார்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamkumarHe is like Rama
ராம்சுந்தர்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamsuntharHe is like Rama
ராம்பிரசாத்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamprasathHe is like Rama
ராம்மனோகர்ராமனுக்கு நிகரனாவர்RammanogarRaman is a net
ராம்மோகன்ராமனுக்கு நிகரானவர்RammohanHe is like Rama
ராம்லக்ஷ்மன்ராமரும் லக்ஷ்மணனும் இணைந்தவர்RamlakshmanRama and Laxman are associated

இந்து பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்:

அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ], ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *