சமஸ்கிருதம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோசமஸ்கிருதம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோ

Name in TamilMeaning in TamilName in EnglishMeaning in English
ரகுநாத்கடவுள் ராமனுக்கு சமமானவர்RaghunathGod is equal to Rama
ரகுராஜன்கடவுள் ராமனுக்கு சமமானவர்RagurajanGod is equal to Rama
ரங்கநாத்கடவுள் ரங்கநாதர் பெயர்RanganathThe name of Lord Ranganatha
ரஞ்சித்மகிழ்ச்சி உடையவர்RanjithHe is happy
ரஞ்சிவ்வெற்றி உடையவர்RanjivSuccessful
ரணஜித்வெற்றி உடையவர்RanajithSuccessful
ரணஜெய்வெற்றி உடையவர்RanajeiSuccessful
ரதிஷ்மிகவும் அழகுடையவர்RathishVery cute
ரமேஷ்விஷ்ணுக்கு நிகரானவர்RameshIs equal to Vishnu
ரமேஷ்கண்ணன்கடவுள் விஷ்ணு போன்றவர்RameshkannanGod is like Vishnu
ரமேஷ்குமார்கடவுள் விஷ்ணு போன்றவர்RameshkumarGod is like Vishnu
ரமேஷ்வர்சிவனுக்கு சமமானவர்RameshEqual to Lord Shiva
ரவிசூரியன் போன்றவர்RaviLike the sun
ரவிபிரகாஷ்சூரியன் போன்றவர்RaviprakashLike the sun
ரவீந்தர்சூரியனுக்கு சமமானவர்RavindarEqual to the Sun.
ரஜினிஇரவு என்று பொருள்RajniThat means night
ரஷ்மில்பட்டால் ஆனவர்RashimilHe is a coward
ராகவேந்திராராமனுக்கு நிகரானவர்RaghavendhiraHe is like Rama
ராகவ்ராமனுக்கு நிகரானவர்RaghavHe is like Rama
ராகுல்அரசர் போன்றவர்RahulLike king
ராகேஷ்சந்திரன் போன்றவர்RakeshLike the moon
ராக்கேஷ்நிலவு போன்றவர்RakeshLike the moon
ராக்கேஷ் குமார்நிலவு போல் பிரகாசம் உடையவர்Rakesh KumarThe moon is like the moon
ராதகந்தாகிருஷ்ணனுக்கு ஒப்பானவர்RadhakanthaHe is like Krishna
ராமேஷ்வர்ராமர்; போன்றவர்RameshwarRamar  ;  Like
ராம்கந்தாவிஷ்ணுக்கு நிகரானவர்RamkanthaIs equal to Vishnu
ராம்நாத்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamnathHe is like Rama
ராம்பிரதாப்ராமனுக்கு நிகரானவர்RamprathapHe is like Rama
ராஜத்தைரியம் உடையவர்RajathCourageous
ராஜன்மன்னர் போன்றவர்RajanLike king
ராஜன்பலமான ராஜாவை போன்றவர்RajanLike a strong king
ராஜன்யாமன்னர் போன்றவர்RajanyaLike king
ராஜாமன்னர் போன்றவர்RajaLike king
ராஜிந்தர்பேரரசர் போன்றவர்RajindharLike Emperor
ராஜீவ்தாமரை மலர் போன்றவர்RajeevLike a lotus flower
ராஜீவ்தாமரை போன்றவர்RajeevLike a Lotus
ராஜேந்திர குமார்மன்னர் போன்றவர்Rajendhira KumarLike king
ராஜேந்திரமோகன்மன்னர் போன்றவர்RajendhiramohanLike king
ராஜேந்திராபேரரசர் போன்றவர்RajendhiraLike Emperor
ராஜேஷ்மன்னர் போன்றவர்RajeshLike king
ராஜேஷ்வர்மன்னர் போன்றவர்RajeshLike king
ராஜ்அரசர் போன்றவர்RajLike king
ராஜ்மன்னர் போன்றவர்RajLike king
ராஜ்தீப்சிறந்த மன்னர் போன்றவர்RajdeepLike a great king
ரிதேஷ்உண்மையான இறைவன் போன்றவர்RitheshHe is like the true Lord
ரித்திக்உண்மைக்கு நிகரானவர்RitthickThe truth is the truth
ரித்திக் ரோஷன்இதயத்தில் அன்பு மிக்கவன்Rithick  RoshanLove is heart
ரித்திக்குமார்உண்மைக்கு நிகரான இளைஞன்RithikkumarA young man in truth
ரித்திலன்இதயத்தில் அன்பு மிக்கவன்RitthilanLove is heart
ரித்திஷ்உண்மைக்கு நிகரானவர்RitthisThe truth is the truth
ரித்விக்உண்மையைக் குறிக்கும்RithwikIt is true
ஹரிசிவனைக் குறிக்கும்HariRepresenting Shiva
ஹரி விக்னேஷ்சிவனும் விநாயகருக்கு நிகரானவர்Hari VigneshLord Vishnu is the same
ஹரிகரன்சிவன் கடவுளின் மறுபெயர்HariharanShiva is the name of God
ஹரிகிசோர்கடவுள் சிவனுக்கு நிகரானவர்HarikishoreGod is equal to Shiva
ஹரித்சிவனைக் குறிக்கும்HarithRepresenting Shiva
ஹரிஷ்இறைவன் சிவனைன் மறுபெயர்HarishLord Shiva is renamed
ருத்ராசிவன் போன்றவர்RudhraLike Lord Shiva
ரோகன்முன்னேறுபவர்RohanIMPROVE
ரோஹித்சூரிய போன்ற ஒளிமிக்கவர் RohithA sunshine like sunshine

சமஸ்கிருதம் ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ], [ ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]


5 thoughts on “சமஸ்கிருதம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- ர , ரா , ரி , ரீ , ரு , ரூ , ரெ , ரே , ரை , ரொ , ரோ”

    1. ரிஷ்வந்த் சமஸ்கிருத அர்த்தம் – அழகானவன், நட்பானவன்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *