தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் ததூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் த

Name in Tamil Name in English
தகவண்ணல்Thagavannal
தகவப்பன்Thagavappan
தகவமுதன்Thagavamuthan
தகவரசன்Thagavarasan
தகவரசுThagavarasu
தகவரன்Thagavaran
தகவழகன்Thagavalagan
தகவறிவன்Thagavarivan
தகவன்Thagavan
தகவன்பன்Thagavanpan
தகவாளன்Thagavalan
தகவாற்றல்Thagavatral
தகவினியன்Thagaviniyan
தகவின்பன்Thagavinpan
தகவுThagavu
தகவுநெஞ்சன்Thagavunenjan
தகவுநெறியன்Thagavuneriyan
தகவுநேயன்Thagavuneyan
தகவுமகன்Thagavumakan
தகவுமணிThagavumani
தகவுமலைThagavumalai
தகவுமுத்துThagavumuthu
தகவுமுரசுThagavumurasu
தகவுமைந்தன்Thakavumainthan
தகவுமொழிThagavumozhi
தகவெழிலன்Thagavelilan
தகவெழிலோன்Thagavelilon
தகவேந்திThagaventhi
தகவையன்Thagavaiyan
தகவொளிThagavoli
தகழ்மாண்பன்Thagalmanpan
தகுசுடரோன்Thagusudaron
தகுசுடர்Thagusutar
தகுதுணைThaguthunai
தகுதென்றல்Thaguthenral
தகுதோழன்Thagutholan
தகுநம்பிThagunambi
தகுநெஞ்சன்Thagunenjan
தகுநெறியன்Thaguneriyan
தகுபுகழன்Thagupukalan
தகுபுலவன்Thagupulavan
தகுபொறைThaguporai
தகுமகன்Thagumakan
தகுமணிThagumani
தகுமதிThagumathi
தகுமலைThagumalai
தகுமல்லன்Thagumallan
தகுமன்னன்Thagumannan
தகுமாண்பன்Thagumanpan
தகுமார்பன்Thagumarpan
தகுமானன்Thagumanan
தகுமுகன்Thagumukan
தகுமுத்தன்Thagumuthan
தகுமுரசுThagumurasu
தகைThakai
தகைக்கிள்ளிThagaikkilli
தகைக்குமரன்Thagaikkumaran
தகைக்குரிசில்Thagaikkurisil
தகைக்குன்றன்Thagaikkunran
தகைக்கூத்தன்Thagaikkoothan
தகைக்கேள்வன்Thagaikkelvan
தகைக்கோThagaikko
தகைக்கோடன்Thagaikkodan
தகைக்கோதைThagaikkothai
தகைக்கோமான்Thagaikkoman
தகைக்கோவன்Thagaikkovan
தகைக்கோன்Thagaikkon
தகைச்சீரன்Thagaisiran
தகைச்சுடரோன்Thagaichudaron
தகைச்சுடர்Thagaichudar
தகைச்செம்மல்Thagaisemmal
தகைச்செல்வன்Thagaiselvan
தகைச்செழியன்Thagaiseliyan
தகைச்சென்னிThagaisenni
தகைச்சேந்தன்Thagaisenthan
தகைச்சேய்Thagaisei
தகைச்சேரன்Thagaiseran
தகைச்சோலைThagaisolai
தகைச்சோழன்Thagaisolan
தகைத்தங்கம்Thagaithangam
தகைத்தங்கன்Thagaithankan
தகைத்தமிழ்Thagaithamil
தகைத்தம்பிThagaithambi
தகைத்திண்ணன்Thagathinnan
தகைத்திருவன்Thagaithiruvan
தகைத்திறலன்Thagaithiralan
தகைத்திறல்Thagaithiral
தகைத்தென்றல்Thagaithenral
தகைத்தென்னன்Thagaithennan
தகைத்தேவன்Thagaithevan
தகைத்தோழன்Thagaitholan
தகைத்தோன்றல்Thagaithonral
தகைநம்பிThagainambi
தகைநாகன்Thagainakan
தகைநாடன்Thagainadan
தகைநிலவன்Thagainelavan
தகைநெஞ்சன்Thagainenjan
தகைநெறியன்Thagaineriyan
தகைநேயன்Thagaineyan
தகைப்பரிதிThagaipparithi
தகைப்பாவலன்Thagaippavalan
தகைப்பித்தன்Thagaippithan
தகைப்பிறைThagaippirai
தகைப்புலவன்Thagaippulavan
தகைப்பொருநன்Thagaipporunan
தகைப்பொழிலன்Thagaippolilan
தகைப்பொழில்Thagaippolil
தகைப்பொறைThagaipporai
தகைப்பொறையன்Thagaipporaiyan
தகைப்பொன்னன்Thagaipponnan
தகைமகன்Thagaimakan
தகைமணிThagaimani
தகைமதிThagaimathi
தகைமருகன்Thagaimarukan
தகைமருதன்Thagaimaruhtan
தகைமலைThagaimalai
தகைமலையன்Thagaimalaiyan
தகைமல்லன்Thagaimallan
தகைமழவன்Thagaimalavan
தகைமள்ளன்Thagaimallan
தகைமறவன்Thagaimaravan
தகைமன்னன்Thagaimannan
தகைமாண்பன்Thagaimanpan
தகைமார்பன்Thagaimarpan
தகைமானன்Thagaimanan
தகைமுதல்வன்Thagaimuthalvan
தகைமுத்தன்Thagaimuthan
தகைமுத்துThagaimuthu
தகைமுரசுThagaimurasu
தகைமுருகன்Thagaimurukan
தகைமுறையோன்Thagaimuraiyon
தகைமைந்தன்Thagaimainthan
தகைமொழிThagaimozhi
தகையண்ணல்Thagaiyannal
தகையப்பன்Thagaiyappan
தகையமுதன்Thagaiyamutan
தகையமுதுThagaiyamuthu
தகையரசன்Thagaiyarasan
தகையரசுThagaiyarasu
தகையரன்Thagaiyaran
தகையருவிThagaiyaruvi
தகையழகன்Thagaiyalakan
தகையழகுThagaiyalagu
தகையறிஞன்Thagaiyarignan
தகையறிவன்Thagaiyarivan
தகையறிவுThagaiyarivu
தகையன்Thagaiyan
தகையன்பன்Thagaiyanpan
தகையன்புThagaiyanbu
தகையாழிThagaiyali
தகையாளன்Thagaiyalan
தகையாற்றல்Thagaiyatral
தகையினியன்Thagaiyiniyan
தகையின்பன்Thagaiyinpan
தகையுருவன்Thagaiyuruvan
தகையெழிலன்Thagaiyelilan
தகையெழிலோன்Thagaiyelilon
தகையேந்தல்Thagaiyenthal
தகையேறுThagaiyeru
தகையொளிThagaiyoli
தகைவண்ணன்Thagaivannan
தகைவழுதிThagaivaluthi
தகைவளத்தன்Thagaivalathan
தகைவளவன்Thagaivalavan
தகைவள்ளல்Thagaivallal
தகைவாணன்Thagaivanan
தகைவிறல்Thagaiviral
தக்கன்Thakkan
தக்கார்Thakkar
தங்கசாமிThangasami
தங்கச்சுடர்Thangasudar
தங்கச்செம்மல்Thangasemmal
தங்கச்செல்வன்Thangaselvan
தங்கச்செழியன்Thangaseliyan
தங்கச்சேரன்Thangaseran
தங்கச்சோழன்Thangasolan
தங்கண்ணல்Thangannal
தங்கதுரைThangathurai
தங்கத்தமிழன்Thangathamilan
தங்கத்தமிழ்Thangathamil
தங்கத்தம்பிThangathambi
தங்கத்தலைவன்Thangathalaivan
தங்கத்தாரான்Thangatharan
தங்கத்தாரோன்Thangatharon
தங்கத்திருவன்Thangathiruvan
தங்கத்துரைThangathurai
தங்கத்தேவன்Thangathevan
தங்கத்தோழன்Thangatholan
தங்கநம்பிThanganambi
தங்கநாடன்Thanganadan
தங்கநிலவன்Thanganilavan
தங்கநெஞ்சன்Thanganenjan
தங்கநெறியன்Thanganeriyan
தங்கநேயன்Thanganeyan
தங்கபாண்டியன்Thangapandiyan
தங்கபாலன்Thangabalan
தங்கபாலுThangabalu
தங்கப்பன்Thangappan
தங்கப்பன்சாமிThangappansami
தங்கப்பாThangappa
தங்கப்பாண்டியன்Thangappandiyan
தங்கமகன்Thangamagan
தங்கமணிThangamani
தங்கமதிThangamathi
தங்கமலைThangamalai
தங்கமாரியப்பன்Thangamariyappan
தங்கமாறன்Thangamaran
தங்கமுகன்Thangamukan
தங்கமுத்தன்Thangamuthan
தங்கமுத்துThangamuthu
தங்கமுரசுThangamurasu
தங்கமெய்யன்Thangameyyan
தங்கமைந்தன்Thangamainthan
தங்கமொழிThangamozhi
தங்கம்Thangam
தங்கரசன்Thangarasan
தங்கராசன்Thangarasan
தங்கல்பழம்Thangalpalam
தங்கவண்ணன்Thangavannan
தங்கவழுதிThangavaluthi
தங்கவளத்தன்Thangavalathan
தங்கவளவன்Thangavalavan
தங்கவள்ளல்Thangavallal
தங்கவாணன்Thangavanan
தங்கவாளன்Thangavalan
தங்கவாள்Thangaval
தங்கவேந்தன்Thangaventhan
தங்கவேலன்Thangavelan
தங்கவேலோன்Thangavelon
தங்கவேல்Thangavel
தங்கவேள்Thangavel
தங்கவொளிThanavoli
தங்கன்Thangan
தங்கையன்Thangaiyan
தங்கையாThangaiya
தசரதன்Thasarathan
தஞ்சைThanjai
தஞ்சைக்கதிர்Thangaikkathir
தஞ்சைக்கரசன்Thanjaikkarasan
தஞ்சைக்கிழான்Thanjaikkilan
தஞ்சைக்கிள்ளிThanjaikkilli
தஞ்சைக்குடிமகன்Thanjaikkudiimagan
தஞ்சைக்குமரன்Thanjaikkumaran
தஞ்சைக்குரிசில்Thanjaikkurisil
தஞ்சைக்குன்றன்Thanjaikkunran
தஞ்சைக்கூத்தன்Thanjaikkoothan
தஞ்சைக்கேள்வன்Thanjaikkelvan
தஞ்சைக்கோThanjaikko
தஞ்சைக்கோமான்Thanjaikkoman
தஞ்சைக்கோவன்Thanjaikkovan
தஞ்சைக்கோன்Thanjaikkon
தஞ்சைசெழியன்Thanjaiseliyan
தஞ்சைச்சான்றோன்Thanjaisanron
தஞ்சைச்சீரன்Thanjaiseeran
தஞ்சைச்சீரோன்Thanjaiseeron
தஞ்சைச்சுடரோன்Thanjaichudaron
தஞ்சைச்சுடர்Thanjaichudar
தஞ்சைச்செம்பியன்Thanjaisembiyan
தஞ்சைச்செம்மல்Thanjaisemmal
தஞ்சைச்செல்வன்Thanjaiselvan
தஞ்சைச்சென்னிThanjaisenni
தஞ்சைச்சேந்தன்Thanjaisenthan
தஞ்சைச்சேய்Thanjaisey
தஞ்சைச்சோலைThanjaisolai
தஞ்சைச்சோழன்Thanjaisolan
தஞ்சைத்தகைThanjaithakai
தஞ்சைத்தகையன்Thanjaithakaiyan
தஞ்சைத்தங்கம்Thanjaithangam
தஞ்சைத்தங்கன்Thanjaithankan
தஞ்சைத்தணலன்Thanjaithanalan
தஞ்சைத்தமிழன்Thanjaithamelan
தஞ்சைத்தமிழ்Thanjaithamil
தஞ்சைத்தம்பிThanjaithambi
தஞ்சைத்தலைவன்Thanjaithalaivan
தஞ்சைத்தழலன்Thanjaithalalan
தஞ்சைத்தனையன்Thanjaithanaiyan
தஞ்சைத்திண்ணன்ThanjaIthinnan
தஞ்சைத்திருவன்ThanjaIthiruvan
தஞ்சைத்திறலோன்ThanjaIthiralon
தஞ்சைத்திறல்ThanjaIthiral
தஞ்சைத்துரைThanjaithurai
தஞ்சைத்தூயோன்Thanjaithuyon
தஞ்சைத்தென்றல்Thanjaithenral
தஞ்சைத்தென்னன்Thanjaithennan
தஞ்சைத்தேவன்Thanjaithevan
தஞ்சைத்தோன்றல்Thanjaithonral
தஞ்சைநம்பிThanjainambi
தஞ்சைநல்லன்Thanjainallan
தஞ்சைநன்னன்Thanjainannan
தஞ்சைநாகன்Thanjainakan
தஞ்சைநாடன்Thanjainadan
தஞ்சைநிலவன்Thanjainilavan
தஞ்சைப்பாவலன்Thanjaippavalan
தஞ்சைப்பிறைThanjaippirai
தஞ்சைப்புலவன்Thanjaippulavan
தஞ்சைப்பெரியன்Thanjaipperiyan
தஞ்சைப்பொருநன்Thanjaipporunan
தஞ்சைப்பொழிலன்Thanjaippolilan
தஞ்சைப்பொழில்Thanjaippolil
தஞ்சைப்பொறைThanjaipporai
தஞ்சைப்பொன்னன்Thanjaipponnan
தஞ்சைமகன்Thanjaimagan
தஞ்சைமணிThanjaimani
தஞ்சைமதிThanjaimathi
தஞ்சைமருகன்Thanjaimarugan
தஞ்சைமருதன்Thanjaimaruthan
தஞ்சைமல்லன்Thanjaimallan
தஞ்சைமழவன்Thanjaimalavan
தஞ்சைமள்ளன்Thanjaimallan
தஞ்சைமறவன்Thanjaimaravan
தஞ்சைமன்னன்Thanjaimannan
தஞ்சைமாண்பன்Thanjaimanpan
தஞ்சைமாறன்Thanjaimaran
தஞ்சைமானன்Thanjaimanan
தஞ்சைமுதல்வன்Thanjaimuthalvan
தஞ்சைமுத்தன்Thanjaimuthan
தஞ்சைமுத்துThanjaimuthu
தஞ்சைமுரசுThanjaimurasu
தஞ்சைமுருகன்Thanjaimurugan
தஞ்சைமுருகுThanjaimuruku
தஞ்சைமைந்தன்Thanjaimainthan
தஞ்சைமொழிThanjaimozhhi
தஞ்சையண்ணல்Thanjaiyannal
தஞ்சையப்பன்Thanjaiyappan
தஞ்சையமுதன்Thanjaiyamuthan
தஞ்சையமுதுThanjaiyamuthu
தஞ்சையரசன்Thanjaiyarasan
தஞ்சையரசுThanjaiyarasu
தஞ்சையழகன்Thanjaiyalakan
தஞ்சையழகுThanjaiyalaku
தஞ்சையறிஞன்Thanjaiyarignan
தஞ்சையன்பன்Thanjaiyanpan
தஞ்சையன்புThanjaiyanbu
தஞ்சையாழோன்Thanjaiyalon
தஞ்சையாளன்Thanjaiyalan
தஞ்சையினியன்Thanjaiyiniyan
தஞ்சையின்பன்Thanjaiyinpan
தஞ்சையூரன்Thanjaiyuran
தஞ்சையூரான்Thanjaiyuran
தஞ்சையெழிலன்Thanjaiyelilan
தஞ்சையெழில்Thanjaiyel
தஞ்சையேந்தல்Thanjaiyenthal
தஞ்சையையன்Thanjaiyaiyan
தஞ்சைவடிவேல்Thanjaivadivel
தஞ்சைவண்ணன்Thanjaivannan
தஞ்சைவழுதிThanjaivaluthi
தஞ்சைவள்ளல்Thanjaivallal
தஞ்சைவாகைThanjaivakai
தஞ்சைவாணன்Thanjaivanan
தஞ்சைவாளன்Thanjaivalan
தஞ்சைவிறல்Thanjaiviral
தஞ்சைவீரன்Thanjaiviran
தஞ்சைவெற்பன்Thanjaiverpan
தணலன்Thanalan
தணிகாச்சலம்Thanikachalam
தணிகைThanikai
தணிகைக்கண்ணன்Thanikaikkannan
தணிகைக்கிழான்Thanikaikkilan
தணிகைக்கிள்ளிThanikaikkilli
தணிகைக்கீரன்Thanikaikeeran
தணிகைக்குடிமகன்Thanikaikkudimagan
தணிகைக்குமரன்Thanikaikkumaran
தணிகைக்குரிசில்Thanikaikkurisil
தணிகைக்குளத்தன்Thanikaikkulathan
தணிகைக்குன்றன்Thanikaikkunran
தணிகைக்கூத்தன்Thanikaikkoothan
தணிகைக்கேள்வன்Thanikaikkelvan
தணிகைக்கோThanikaikko
தணிகைக்கோடன்Thanikaikkodan
தணிகைக்கோமான்Thanikaikkoman
தணிகைக்கோவன்Thanikaikkovan
தணிகைக்கோன்Thanikaikkon
தணிகைச்சாரல்Thanikaisaral
தணிகைச்சுடர்Thanikaichudar
தணிகைச்செம்மல்Thanikaisemmal
தணிகைச்செல்வன்Thanikaiselvan
தணிகைச்செழியன்Thanikaiseliyan
தணிகைச்சென்னிThanikaisenni
தணிகைச்சேந்தன்Thanikaisenthan
தணிகைச்சேய்Thanikaisey
தணிகைச்சோலைThanikaisolai
தணிகைச்சோழன்Thanikaisolan
தணிகைத்தங்கம்Thanikaithangam
தணிகைத்தங்கன்Thanikaithangan
தணிகைத்தமிழன்Thanikaithamilan
தணிகைத்தமிழ்Thanikaithamil
தணிகைத்தம்பிThanikaithambi
தணிகைத்திண்ணன்Thanikaithinnan
தணிகைத்திருவன்Thanikaithiruvan
தணிகைத்திறலோன்Thanikaithiralon
தணிகைத்திறல்Thanikaithiral
தணிகைத்துரைThanikaithurai
தணிகைத்தூயோன்Thanikaithuyon
தணிகைத்தென்றல்Thanikaithenral
தணிகைத்தேவன்Thanikaithevan
தணிகைத்தோழன்Thanikaitholan
தணிகைத்தோன்றல்Thanikaithonral
தணிகைநம்பிThanikainambi
தணிகைநாகன்Thanikainakan
தணிகைநாடன்Thanikainadan
தணிகைநிலவன்Thanikainilavan
தணிகைநேயன்Thanikaineyan
தணிகைப்பரிதிThanikaipparithi
தணிகைப்பிறைThanikaippirai
தணிகைப்புகழன்Thanikaippukalan
தணிகைப்புலவன்Thanikaippulavan
தணிகைப்பொருநன்Thanikaipporunan
தணிகைப்பொருப்பன்Thanikaipporuppan
தணிகைப்பொழிலன்Thanikaippolilan
தணிகைப்பொழில்Thanikaippol
தணிகைப்பொறைThanikaipporai
தணிகைப்பொறையன்Thanikaipporaiyan
தணிகைப்பொன்னன்Thanikaipponnan
தணிகைமகன்Thanikaimakan
தணிகைமணிThanikaimani
தணிகைமதிThanikaimathi
தணிகைமருகன்Thanikaimarukan
தணிகைமலைThanikaimalai
தணிகைமலையன்Thanikaimalaiyan
தணிகைமல்லன்Thanikaimallan
தணிகைமழவன்Thanikaimalavan
தணிகைமள்ளன்Thanikaimallan
தணிகைமறவன்Thanikaimaravan
தணிகைமன்னன்Thanikaimannan
தணிகைமாண்பன்Thanikaimanpan
தணிகைமாறன்Thanikaimaran
தணிகைமானன்Thanikaimanan
தணிகைமுதல்வன்Thanikaimuthalvan
தணிகைமுத்தன்Thanikaimuthan
தணிகைமுத்துThanikaimuthu
தணிகைமுரசுThanikaimurasu
தணிகைமுருகன்Thanikaimurukan
தணிகைமைந்தன்Thanikaimainthan
தணிகைமொழிThanikaimozhi
தணிகையண்ணல்Thanikaiyannal
தணிகையப்பன்Thanikaiyappan
தணிகையமுதன்Thanikaiyamuthan
தணிகையமுதுThanikaiyamuthu
தணிகையரசன்Thanikaiyarasan
தணிகையரசுThanikaiyarasu
தணிகையரன்Thhanikaiyaran
தணிகையறிஞன்Thanikaiyarignan
தணிகையறிவன்Thanikaiyarivan
தணிகையறிவுThanikaiyarivu
தணிகையன்Thanikaiyan
தணிகையன்பன்Thanikaiyanpan
தணிகையன்புThanikaiyanbu
தணிகையாளன்Thanikaiyalan
தணிகையினியன்Thanikaiyiniyan
தணிகையின்பன்Thanikaiyinpan
தணிகையெழிலன்Thanikaiyelilan
தணிகையெழிலோன்Thanikaiyelilon
தணிகையெளியன்Thanikaiyeliyan
தணிகையெளியோன்Thanikaiyeliyon
தணிகையேந்தல்Thanikaiyenthal
தணிகையையன்Thanikaiyaiyan
தணிகைவண்ணன்Thanikaivannan
தணிகைவழுதிThanikaivaluthi
தணிகைவளத்தன்Thanikaivalathan
தணிகைவளவன்Thanikaivalavan
தணிகைவள்ளல்Thanikaivallal
தணிகைவாணன்Thanikaivanan
தணிகைவிறல்Thanikaiviral
தணிகைவீரன்Thanikaiviran
தணிகைவெற்பன்Thanikaiverpan
தணிகைவேங்கைThanikaivenkai
தணிகைவேந்தன்Thanikaiventhan
தணிகைவேலன்Thanikaivelan
தணிகைவேலோன்Thanikaivelon
தணிகைவேல்Thanikaivel
தணிகைவேள்Thanikaivel
தண்குன்றன்Thankunran
தண்கோThanko
தண்கோடன்Thankodan
தண்கோதைThankothai
தண்கோமான்Thankoman
தண்கோவன்Thankovan
தண்கோன்Thankon
தண்சுடரோன்Thansudaron
தண்சுடர்Thansudar
தண்டபாணிThandapani
தண்டமிழ்ப்பித்தன்Thantamilppithan
தண்டமிழ்மணிThantamilmani
தண்டமிழ்முத்துThantamilmuthu
தண்டமிழ்வாணன்Thantamilvanan
தண்டாயுதபாணிThandayudhapaani
தண்ணமுதன்Thannamuthan
தண்ணரசன்Thannarasan
தண்ணருவிThannaruvi
தண்ணழகன்Thannalakan
தண்ணழகுThannalaku
தண்ணளிThannaali
தண்ணன்பன்Thannanpan
தண்ணாடன்Thannadan
தண்ணிலவன்Thannilavan
தண்ணெஞ்சன்Thannenjan
தண்ணெழிலன்Thannelilan
தண்ணெழில்Thannel
தண்ணொளிThannoli
தண்ணொளியன்Thannoliyan
தண்ணொளிThannoli
தண்பிறைThanpirai
தண்புகழன்Thanbukalan
தண்புலவன்Thanbulavan
தண்பொழிலன்Thanpolilan
தண்பொழில்Thanpol
தண்பொறைThanporai
தண்பொறையன்Thanporaiyan
தண்மணிThanmani
தண்மதிThanmathi
தண்மதியன்Thanmadiyan
தண்மலைThanmalai
தண்மலையன்Thanmalaiyan
தண்மாண்பன்Thanmanpan
தண்மார்பன்Thanmarpan
தண்முகன்Thanmukan
தண்முகிலன்Thanmukilan
தண்முத்தன்Thanmuthan
தண்முத்துThanmuthu
தண்முரசுThanmurasu
தண்முறையோன்Thanmuraiyon
தண்மைThanmai
தண்மையன்Thanmaiyan
தண்மொழிThanmozhi
தண்மொழியன்Thanmozhiyan
தண்விழியன்Thanviliyan
தத்தன்Thathan
தமராஜ்Thamaraj
தமழியக்கன்Thamaliyakkan
தமழியதம்பிThamaliyadambi
தமழிளைஞன்Thamalelainan
தமிழகன்Thamilalagan
தமிழடியான்Thamiladiyan
தமிழண்ணல்Thamilannal
தமிழப்பன்Thamilappan
தமிழமல்லன்Thamilamallan
தமிழமிழ்தன்Thamilamilthan
தமிழமுதன்Thamilamuthan
தமிழமுதுThamilamuthu
தமிழய்யாThamilayya
தமிழரசன்Thamilarasan
தமிழரசுThamilarasu
தமிழரிமாThamilarima
தமிழருவிThamilaruvi
தமிழவேள்Thamilavel
தமிழழகன்Thamilalakan
தமிழழகுThamilalaku
தமிழறவோன்Thamilaravon
தமிழறிஞன்Thamilarignan
தமிழறியும்பெருமாள்Thamilariyumperumal
தமிழறிவன்Thamilarivan
தமிழறிவாளன்Thamilarivalan
தமிழறிவுThamilarivu
தமிழன்Thamilan
தமிழன் பன்Thamilanban
தமிழன்பன்Thamilanpan
தமிழன்புThamilanbu
தமிழாண்ணல்Thamilannal
தமிழாழிThamilali
தமிழாளன்Thamilalan
தமிழாளிThamilali
தமிழாற்றலன்Thamilaatralan
தமிழாற்றல்Thamilaatral
தமிழிசைThamilisai
தமிழிழச்செல்வன்Thamilselvan
தமிழிழன்Thamileelan
தமிழினியன்Thamiliniyan
தமிழின்பன்Thamilinpan
தமிழுரத்தின்Thamilurathiran
தமிழுரவோன்Thamiluravon
தமிழுருவன்Thamiluruvan
தமிழுறவன்Thamiluravan
தமிழூரன்Thamiluran
தமிழெழிழன்Thamilelilan
தமிழேந்தல்Thamilenthal
தமிழேந்திThamilenthi
தமிழேறுThamileru
தமிழையன்Thamilaiyan
தமிழொலிThamiloli
தமிழொழிThamiloli
தமிழொளிThamiloli
தமிழோவியன்Thamiloviyan
தமிழௌலன்Thamilaulan
தமிழௌலோன்Thmilaulon
தமிழௌல்Thamilaul
தமிழ்Tamil
தமிழ்ஊழியன்Tamiluliyan
தமிழ்எழிலன்Tamilelilan
தமிழ்க்கடல்Tamilkkadal
தமிழ்க்கடல் Tamilkkadal 
தமிழ்க்கதிர்Tamilkkathir
தமிழ்க்கலைஞன்Tamilkkalaignan
தமிழ்க்கனல்Tamilkkanal
தமிழ்க்கனிTamilkkani
தமிழ்க்காவலன்Tamilkkavalan
தமிழ்க்கிழான்Tamilkkilan
தமிழ்க்கீரன்Tamilkkeeran
தமிழ்க்குடிமகன்Tamilkkudimakan
தமிழ்க்குமரன்Tamilkkumaran
தமிழ்க்குரிசில்tamilkkurisil
தமிழ்க்குன்றன்Tamilkkunran
தமிழ்க்கூத்தன்Tamilkkoothan
தமிழ்க்கேள்வன்Tamilkkelvan
தமிழ்க்கொண்டல்Tamilkkondal
தமிழ்க்கோTamilkko
தமிழ்க்கோடன்Tamilkkodan
தமிழ்க்கோதைTamilkkothai
தமிழ்க்கோமான்Tamilkkoman
தமிழ்க்கோவன்Tamilkkovan
தமிழ்க்கோன்Tamilkkon
தமிழ்செல்வன்Thamilvanan
தமிழ்ச்சித்தன்Tamilsithan
தமிழ்ச்சுடரோன்Tamilchudaron
தமிழ்ச்சுடர்Tamilchudar
தமிழ்ச்செம்மல்Tamilsemmal
தமிழ்ச்செல்வம்Tamilselvam
தமிழ்ச்செல்வன்Thamilselvan
தமிழ்ச்செழியன்Tamilseliyan
தமிழ்ச்சேய்Tamilsey
தமிழ்ச்சேரன்Tamilseran
தமிழ்ச்சோயோன்Tamilsoyon
தமிழ்ச்சோழன்Tamilsolan
தமிழ்ஞாயிறுTamilnayiru
தமிழ்ஞாலன்Tamilnalan
தமிழ்தாசன்Tamilthasan
தமிழ்த்தம்பிTamilthambi
தமிழ்த்திண்ணன்Tamilthinnan
தமிழ்த்திருவன்Tamilthiruvan
தமிழ்த்திறத்தன்Tamilthirathan
தமிழ்த்திறலோன்Tamilthiralon
தமிழ்த்திறல்Tamilthiral
தமிழ்த்துணைTamilthunai
தமிழ்த்துணைவன்Tamilthunaivan
தமிழ்த்தும்பிTamilthumbi
தமிழ்த்துரைTamildurai
தமிழ்த்தூதுTamilthoothu
தமிழ்த்தூயோன்Tamilthuyon
தமிழ்த்தென் னவன்Tamilthennavan
தமிழ்த்தென்றல்Tamilthenral
தமிழ்த்தென்னன்Tamilthennan
தமிழ்த்தொண்டன்Tamilthondan
தமிழ்த்தேவன்Tamilthevan
தமிழ்த்தேறல்Tamiltheral
தமிழ்த்தொண்டன்Tamilthondan
தமிழ்த்தோன்றல்Tamilthonral
தமிழ்நம்பிTamilnambi
தமிழ்நல்லன்Tamilnallan
தமிழ்நல்லோன்Tamilnallon
தமிழ்நன்னன்Tamilnannan
தமிழ்நாகன்Tamilnakan
தமிழ்நாடன்Tamilnadan
தமிழ்நாதன்Tamilnadan
தமிழ்நாவன்Tamilnavan
தமிழ்நிலவன்Tamilnilavan
தமிழ்நெஞ்சன்Tamilnenjan
தமிழ்நெறியன்Tamilneriyan
தமிழ்நேயன்Tamilneyan
தமிழ்நோயன்Tamilneyan
தமிழ்பித்தன்Tamilpitthan
தமிழ்ப்பகலோன்Tamilppakalon
தமிழ்ப்பண்ணன்Tamilppannan
தமிழ்ப்பரிதிTamilpparithi
தமிழ்ப்பாணன்Tamilppanan
தமிழ்ப்பாண்டியன்Tamilppandiyan
தமிழ்ப்பாரிTamilppari
தமிழ்ப்பாவலன்Tamilppavalan
தமிழ்ப்பித்தன்Tamilppithan
தமிழ்ப்பிறைTamilppirai
தமிழ்ப்புகழன்Tamilppukalan
தமிழ்ப்புதல்வன்Tamilputhalvan
தமிழ்ப்புலவன்Tamilppulavan
தமிழ்ப்புனல்Tamilppunal
தமிழ்ப்பெரியன்Tamilpperiyan
தமிழ்ப்பொழியன்Tamilppoliyan
தமிழ்ப்பொழிலன்Tamilppolilan
தமிழ்ப்பொழில்Tamilppol
தமிழ்ப்பொறைTamilpporai
தமிழ்ப்பொறையன்Tamilpporaiyan
தமிழ்ப்பொன்னன்Tamilpponnan
தமிழ்மகன்Thamizh Magan
தமிழ்மகன் Thamizh Magan  
தமிழ்மணச்செம்மல்Tamilmanasemmal
தமிழ்மணிTamilmani
தமிழ்மதிTamilmathi
தமிழ்மருகன்Tamilmarukan
தமிழ்மருதன்Tamilmaruthan
தமிழ்மலைTamilmalai
தமிழ்மலையன்Tamilmalaiyan
தமிழ்மல்லன்Tamilmallan
தமிழ்மழவன்Tamilmalavan
தமிழ்மழிநன்Tamilmalinan
தமிழ்மள்ளன்Tamilmallan
தமிழ்மறவன்Tamilmaravan
தமிழ்மறைTamilmarai
தமிழ்மறையன்Tamilmaraiyan
தமிழ்மறையான்Tamilmaraiyan
தமிழ்மனச்செம்மல்Tamilmanasemmal
தமிழ்மன்னன்Tamilmannan
தமிழ்மாண்பன்Tamilmanpan
தமிழ்மார்பன்Tamilmarpan
தமிழ்மாறன்Tamilmaran
தமிழ்மானன்Tamilmanan
தமிழ்முகிலன்Tamilmukilan
தமிழ்முடிTamilmuthi
தமிழ்முதல்வன்Tamilmuthalvan
தமிழ்முத்தன்Tamilmuthan
தமிழ்முத்துTamilmuthu
தமிழ்முரசுTamilmurasu
தமிழ்முருகன்Tamilmurugan
தமிழ்முருகுTamilmurugu
தமிழ்முறுவல்Tamilmuruval
தமிழ்முறையோன்Tamilmuraiyon
தமிழ்முனைவன்Tamilmunaivan
தமிழ்மெய்யன்Tamilmeyyan
தமிழ்மைந்தன்Tamilmainthan
தமிழ்மொய்ம்பன்Tamilmoympan
தமிழ்மொழிTamil mozhi
தமிழ்மொழியன்Tamilmozhiyan
தமிழ்யாழோன்Tamilyalon
தமிழ்ரங்கன்Tamilrankan
தமிழ்வண்ணன்Tamilvannan
தமிழ்வல்லோன்Tamilvallon
தமிழ்வழுதிTamilvaluthi
தமிழ்வளத்தன்Tamilvalathan
தமிழ்வளநாடன்Tamilvalanadan
தமிழ்வளவன்Tamilvalavan
தமிழ்வள்ளல்Tamilvallal
தமிழ்வாகைTamilvakai
தமிழ்வாணன்Thamizhvaanan
தமிழ்வாணான்Tamilvanan
தமிழ்வாண்னன்Tamilvannan
தமிழ்வாள்Tamilval
தமிழ்விரும்பிTamilvirumbi
தமிழ்விளம்பிTamilvElambi
தமிழ்விறலோன்Tamilviralon
தமிழ்விறல்Tamilviral
தமிழ்வீரன்Tamilviran
தமிழ்வெற்பன்Tamilverpan
தமிழ்வெற்றிTamilvetri
தமிழ்வென்றிTamilvenri
தமிழ்வேங்கைTamilvengai
தமிழ்வேந்தன்Tamilventhan
தமிழ்வேலன்Tamilvelan
தமிழ்வேலோன்Tamilvelon
தமிழ்வேல்Tamilvel
தமிழ்வேள்Tamilvel
தம்பிThambi
தம்பிமுத்துThambimuthu
தம்பிரான்Thambiran
தம்பிரான்தோழன்Thambirantholan
தயாகர்Dhayakar
தயாசங்கர்Dhayasankar
தயாண்Dhayan
தயாநிதிDhayanithi
தயாளன்Dhayalan
தயானந்த்Dhayananth
தர்மதேவன்Dharmathevan
தர்மலிங்கம்Dharmalingam
தர்மன்Dharman
தர்மாDharma
தர்மேந்திதரன்Dharmenthiran
தர்மேந்திராDharmendhira
தலைக்குமரன்Thalaikkumaran
தலைச்செல்வன்Thalaiselvan
தலைப்பிறைThalaipirai
தலைமகன்Thalaimakan
தலைமணிThalaimani
தலைமதிThalaimathi
தலைமைந்தன்Thalaimainthan
தலைமொழிThalaimozhi
தலைவன்Thalaivan
தவபாலன்Thavabalan
தவமகன்Thavamakan
தவமணிThavamani
தவமணிமுத்துThavamanimuthu
தவமணியரசன்Thavamaniyarasan
தழலகன்Thalalakan
தழலரசன்Thalalarasan
தழலரசுThalalarasu
தழலழகன்Thalalalakan
தழலன்Thalalan
தழலாளிThalalali
தழலுருவன்Thalaluruvan
தழலேந்திThalalenthi
தழலொளிThalaloli
தழலொளியன்Thalaloliyan
தழலோன்Thalalon
தழல்வாளன்Thalalvalan
தழல்விழியன்Thalalviliyan
தழல்வீரன்Thalalviran
தழல்வெற்பன்Thalalverpan
தழல்வேங்கைThalalvenkai
தழல்வேந்தன்Thalalventhan
தழல்வேலவன்Thalalvelavan
தழல்வேலன்Thalalvelan
தழல்வேலோன்Thalalvelon
தழல்வேல்Thalalvel
தழற்கடல்Thalarkadal
தழற்கணைThalarkanai
தழற்கண்ணன்Thalarkannan
தழற்கதிர்Thalarkathir
தழற்காடன்Thalarkadan
தழற்குன்றன்Thalarkunran
தழற்கோThalarko
தழற்கோன்Thalarkon
தழற்சுடரோன்Thalarsudaron
தழற்சுடர்Thalarsudar
தழற்செல்வன்Thalarselvan
தழற்பகலோன்Thalarpakalon
தழற்பரிதிThalarparithi
தழற்போரோன்Thalarporon
தழையூரன்Thalaiyuran
தளபதிThalapathi
தளவாய்Thalavai
தனஞ்சயன்Dhananjayan
தனராஜ்Thanaraj
தனிக்கொடிThanikkodi
தனித்தமிழரசுThanithamilarasu
தனித்தமிழன் பன்Thanithatamilanban
தனித்தமிழ்ச்செல்வன்Thanithamilselvan
தனித்தமிழ்நாடன்Thanithamilnadan
தனித்தமிழ்மொழியன்Thanithamilmozhiyan
தனிப்பெரும்வேந்தன்Thanipperumventhan
தனியரசுThaniyarasu
தனியாட்சியன்Thaniyatchiyan
தனிவேந்தன்Thaniventhan
தனுஷ்Dhanush
தனையன்Thanaiyan
தன் மானன்Thanmanan
தன் னோளியன்Thanmoliyan
தன்மானம்Thanmanam
தன்னொளிThannoli

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *