முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- த , தா , தி , தீ , து , தூ , தெ , தே , தை , தொ , தோமுஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம்- த , தா , தி , தீ , து , தூ , தெ , தே , தை , தொ , தோ

Name in TamilMeaning in TamilName in EnglishMeaning in English
தஃசீஸ்வழுப்படுத்துபவர்Thahsees Valuppatuttupavar
தஃப்ளீல்சிறப்பாக்குபவர்ThahplilEnrich
தஃப்ஹீம்விளக்குபவர்ThahphimInterpreter
தஃமீக்நல்ல காரியத்தில் மூழ்குபவர்ThahmikGood luck
தஃமீர்நிர்வகிப்பவர்ThahmirAdministrator
தஃளீம்கண்ணியம் செய்பவர்ThahlimDignified
தஃனீஸ்நேசிக்கவைப்பவர்ThahnishNecikkavaippavar
தகாஃஅறிவுThakahKnowledge
தகிய்இறையச்சம் உள்ளவர்ThakiyDepressed
தகிய்யுத்தீன்மார்க்கத்தில் இறையச்சமுள்ளவர்ThakiyyutthinHe is a God in religion
தகிய்யுல்லாஹ்அல்லாஹ்வை அஞ்சுபவர்ThakiyyullahWho fears Allah
தகீபுத்திசாலிThakiClever
தகீர்இறைவனை அதிகம்Â நினைப்பவர்ThakirMuch God thinks
தக்ஃபீல்பொறுப்பேற்றுக் கொள்பவர்ThakhpilTake responsibility
தக்மீல்பரிபூரண சுகத்தை தருபவர்ThakmilHe gives perfect health
தக்வான்ஞானி போன்றவர்ThakvanLike a wise man
தக்வீம்பிரச்சனைகளை சரி செய்பவர்ThakvimHe is the one who solves problems
தத்கீர்உபதேசம் செய்பவர்ThathkirThe doctrine
தத்பீர்ஆட்சி செய்பவர்ThathpirThe ruler
தத்ஹீர்தூய்மைப்டுத்துபவர்ThathirTuymaiptuttupavar
தபரிபுகழ் பெற்ற அரபு வரலாற்றாசிரியர்ThabariThe famous Arab historian
தபரிக்பெரிதும் பெருமைபாராட்டுபவர்ThaparikHe is greatly honored
தபாரக்பாக்கியமுள்ளவர்ThaparakBlessed
தபின்கூர்மையான அறிவு உள்ளவர்ThabinHe has sharp intelligence
தபிஸ்அக்கினி போன்றவர்ThapishLike fire
தபீஃஉதவுபவர்ThapihAssisting
தபீத்பிரகாசம்ThapithBrightness
தப்தர்வெளிச்சம் தருபவர்ThaptharIlluminator
தப்பார்குடும்பத்தை நிர்வாகம் செய்பவர்ThapparManaging the family
தப்பாஹ்மதீனா நகரின் மற்றொரு பெயர்ThappahAnother name of the city of Madinah
தப்யீன்விளக்குபவர்ThapyinInterpreter
தப்ரீத்குளிர்ச்சியூட்டுபவர்ThaprithKulircciyuttupavar
தப்ரெஸ்சவால்ThapreshChallenge
தப்னக்கோபம் உடையவர்ThapnakHe is angry
தப்ஸீர்ஒளிமயமாக்குபவர்ThafsirOlimayamakkupavar
தப்ஹீம்புரிந்துணர்பவர்ThaphimUnderstanding
தமருத்தீன்சன்மார்க்க வீரர்ThamarutthinThe player
தமர்வீரன்ThamarChamp
தமாம்சுகமாக வசிப்பவர்ThamamHe is a resident
தமீம்வீரன், பூரணமானவர்ThamimChampion  ,  perfect
தமூஹ்பெரும்சிந்தனையாளர்ThamuhPerumcintanaiyalar
தம்தீஹ்புகழ்பவர்ThamthihPopularity
தம்வீல்செல்வந்தராக ஆக்குபவர்ThamvilThe rich
தம்ஜீத்கண்ணியம் செய்பவர்ThamjithDignified
தயம்முன்நற்பாக்கியம் பெற்றவர்ThayammunGood luck
தயீஜ்கண்ணழகர்;ThayijGlazier  ;
தய்ஃபீஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்ThaihpiAcceptable
தய்சக்மின்னுபவர்ThaisakGlow
தய்சீர்மென்மையானவர்Thaicir, Gentle
தய்முல்லாஹ்கடவுளின் வேலைக்காரன்ThaymullahGod's servant
தய்ம்பாசம் உள்ளவன் ThaymAffectionate
தய்யான்மார்க்கமுடையவர்;, தலைவர்ThayyanThe leader  ,  leader
தய்யிபுத்தீன்மார்க்கத்தில் நல்லவர்ThayyiputtinGood in religion
தய்யிப்நல்லவர்ThayyipGood
தராஜ்விரும்பப்படுபவர்TharajLikable
தரிக்நட்சத்திரத்தின் பெயர்ThariqStar name
தரீப்அபூர்வமானவர், அசாதாரணமானவர்TharipRare  ,  extraordinary
தரீர்ஒளிருபவர்;TharirOlirupavar  ;
தரூகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நட்சத்திரம்TharukullahThe Star of Allah
தரூகுல்ஜமால்நட்சத்திரம் போன்றவர்TharuguljamalLike a star
தரூகுல்ஹசன்அழகு நட்சத்திரம்TharukulhasanBeauty star
தரூக்நட்சத்திரம்TharukStar
தர்பாஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்TharpasallahThe lion of Allah
தர்பாஸ்சிங்கம் போன்றவர்TharpashLike a lion
தர்பாஹ்மரத்தின் கனிவானவர்TharpahTree's tenderness
தர்மான்மருந்து போன்றவர்DharmanLike a medicine
தர்யான்வி‘யம் தெரிந்தவர்TharyanV Yum known
தர்ரார்அதிக முத்துக்களைப் பெற்றவர்TharrarHe has a high pearl
தர்ராஸ்சுகத்தைப் பெற்றவர்TharrashHealing
தர்வீஷ்உலகில் பற்றற்றவர்TharvishIn the world he is free
தர்ஹாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்TharhamullahThe lion of Allah
தர்ஹாம்வலிமைமிக்கச் சிங்கம்DharhamMighty lion
தலாலுல்ஹசன்மலை போன்றவர்ThalalulhasanLike a mountain
தலால்ஆழகானவன்DhalalAlakanavan
தலீக்அறிவாளிThalikAwesome
தலீல்ஆதாரம், நேர்வழிகாட்டுபவர்ThalilProof  ,  guide
தலூக்வள்ளல் போன்றவர்ThalukLike philanthropist
தல்க்சுதந்திரமானவனர்ThalkCutantiramanavanar
தல்பாஸ்வீரர்ThalpashPlayer
தல்ஹாஒருவகை மரம்ThalhaA tree
தல்ஹா கனிவானவர்ThalhaKind
தவ்ஃபீக்நல்லுதவி, சீர்திருத்தம், வெற்றிThavhpikGood faith  ,  reform  ,  success
தவ்ஃபீர்பூரணமாக்குபவர்ThavhpirPuranamakkupavar
தவ்கீஆசையுள்ளவர்ThavkiDeveloped a love
தவ்கீர்கண்ணியம் செய்பவர்ThavkirDignified
தவ்குல்ஜமால்அழகியமாலைThavkuljamalAlakiyamalai
தவ்க்மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்ThavkHappy
தவ்சீக்உறுதிப்படுத்துபவர்ThavcikConfirming
தவ்பீக்வெற்றி, நல்லிணக்கமானவர்ThavpikSuccess  and  harmony
தவ்வாப்அதிகம் மன்னிப்புக் கோருபவர்ThavvapHe is very apologetic
தவ்ளீஹ்தெளிவாக்குபவர்ThavlihClear
தவ்ஸீஃப்வர்ணிப்பவர்ThavsihpDescribing
தவ்ஸீம்பிரபலியமானவர்ThavsimPirapaliyamanavar
தவ்ஹீத்ஏகத்துவக்கொள்கையுள்ளவர்ThawheedEkattuvakkolkaiyullavar
தளால் இனிமையாக பேசுபவர்ThavalSweetheart
தன்வீர்ஒளிமயமாக்குபவர்ThanvirOlimayamakkupavar
தன்ளீம்சீர் செய்பவர்ThanlimA reporter
தஜாசுர்வீரமுள்ளவர்ThajasurViramullavar
தஜ்மீல்அழகுபடுத்துபவர்ThajmilDecorator
தஸ்கீன்நிம்மதியளிப்பவர்ThaskinRelief
தஸ்தீக்நம்புபவர்;ThasthikBeliever  ;
தஸ்மீத்பிரார்த்தனை புரிபவர்ThasmithPrayer
தஸ்மீம்தூயதாக்குவர்ThasmimTuyatakkuvar
தஸ்மீர்பலனடைபவர்ThasmirBeneficiaries
தஸ்லீம்சாந்தி ஆக்குபவர்ThasleemMake peace
தஸ்னீம்சொர்க்கத்தின் நதிThasnimThe river of heaven
தஷ்ரீஃப்கண்ணியம் செய்பவர்ThasrihpDignified
தஹமாதாங்கி நிற்பவர்ThahamaBearer
தஹருத்தீனமார்க்கத்தில் தூயவர்ThaharutthinaPure in religion
தஹாமுஹம்மது நபி மற்றொரு பெயர்ThahaMuhammad is another name for the Prophet
தஹார்குணசாலியானவர்ThaharKunacaliyanavar
தஹாவூர்துடுக்குத்தனம் கொண்டவர்ThahavurHumble
தஹீம்தூய்மையானவர்ThahimPure
தஹீர்தூயவர்DhaherPure
தஹீல்விருந்தாளிThahilGUEST
தஹ்ஃபீல்பாதுகாப்பவர்ThahhpilProtector
தஹ்தீர்எச்சரிப்பவர்ThahthirWarner
தஹ்பீர்அலங்காரம் ThahpirDecoration
தஹ்மீத்புகழ்பவர்ThahmithPopularity
தஹ்லீம்சாந்தப்படுத்துபவர்ThahlimCantappatuttupavar
தஹ்ஸீன்அழகாக்குபவர்;, சிறப்பாக்குபவர்;ThahsinCute  ,  great  ;
தஹ்ஹாம்வீரர்ThahhamPlayer
தாகிர்நினைவுகூறுபவர்ThakirRecalled
தாபிஃதொண்டுசெய்பவர்ThapihTontuceypavar
தாபித்உறுதியாயிருப்பவர்ThabithSteadfast
தாபிர்அறிஞர்ThapirScholar
தாபின்கூர்மையான அறிவாளிThapinSharp is awesome
தாமிஃபூரணமானவர்ThamihPerfect
தாமிர்அதிகம் வளமும் நலவும் பெற்றவர்ThamirHe is rich and good
தாமிஸ்மென்மையான குணமுள்ளவர்ThamishSoft gentleman
தாயிக்விரும்புபவர்ThayikIt's
தாயிப்திருந்துபவர்ThaibTiruntupavar
தாயிஜ்கிரீடம் அணிந்தவர்ThayijWearing crown
தாயிஸ்கருணையாளர்ThayishMerciful
தாரிகுல்ஜமால்அழகு நட்சத்திரம்ThaikuljamalBeauty star
தாரிகுல்ஹசன்அழகு நட்சத்திரம்TharikulhasanBeauty star
தாரிக்அதிகாலை நட்சத்திரம்TharikEarly morning star
தாரிஸ்வலிமையாளர்ThaurishStrongman
தாரிஸ்தீன்மார்க்கத்தை கற்றவர்TharisthinLearned the religion
தாரிஸ்ஸமாஃவிண் நட்சத்திரம்TharissamahSpace star
தாலிஃபிறை போல வெளிப்படுபவர்ThalihExposed as a crescent
தாலிக்பிரியம் கொள்பவர்ThalikFond of
தாஜிய்கிரீடம் அணிந்தவர்ThajiyWearing crown
தாஜ்கிரீடம்ThajCrown
தாஜ்தார்கிரீடத்திற்கு சொந்தக்காரர்ThajtharOwner of the crown
தாஷிஃப்இரக்கமானவர்ThasihpMercy
தாஹிருத்தீன்மார்க்கத்தில் தூயவர்ThahirutthinPure in religion
தாஹிருல்ஹைர்நன்மையை சேமிப்பவர்ThahirulhairThe savior of the good
தாஹிர்சேமிப்பவர்ThahirSave
தாஜர்கிரீடத்திற்கு சொந்தக்காரர்ThajarOwner of the crown

 முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

[ அ – ஒள வரை ], [ க – கௌ வரை ], [ ச – சோ வரை ], [ஞ – ஞா வரை], [ த – தோ வரை ], [ ந – நோ வரை ],

[ ப – போ வரை ], [ ம – மெள வரை ], [ ய – யு வரை ], [ ல – லோ வரை ], [ ர – ரோ வரை ], [ வ – வே வரை ]

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *