தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் சதூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தம் ச

Name in Tamil Name in English
சக்கரைத்தேவன்sakkaraithevan
சக்கரையப்பன்sakkaraiyappan
சக்திவேல்Shakthivel
சங்கண்ணல்Sankannal
சங்கண்ணன்Sankkanan
சங்கமேஸ்வரர்Sangamesvarar
சங்கராSankara
சங்கருவிSangaruvi
சங்கருள்நாதன்sangarunathan
சங்கார்தோடன்sankarthodan
சங்கிசைSangisai
சங்கிசைஞன்Sankisaignan
சங்கிலித்தேன்Sangilithevan
சங்கிலிமுருகன்Sangilimurugan
சங்குSanku
சங்குத்தேவன்Sanguthevan
சங்குப்பன்Sanguppan
சங்குப்பிள்ளைSanguppillai
சங்குமணியன்Sangumaniyan
சங்குமாலைSangumalai
சங்குமுழங்கிSangumulangi
சங்குவண்ணன்Sankuvannan
சங்கூரன்Sankuran
சங்கேந்திSankenthi
சங்கொலியன்Sankoliyan
சசிSasi
சசி குமார்Sasi Kumar
சசிகாந்த்Sasikanth
சச்சிதானந்தன்Satchithanandhan
சடைSadai
சடைமுடியன்sadaimudiyan
சடையப்பன்sadaiyappan
சடையன்sadaiyan
சடையாண்டிsadaiyanthi
சட்டைநாதன்sadainadhan
சட்டையப்பன்sattaiyappan
சண்முகசுந்தரம்sanmugasuntharam
சண்முகநாதன்Shanmuganathan
சண்முகம்Shanmugam
சண்முகவடிவேலன்Shanmugavadivelan
சண்முகவேலன்Shanmugavelan
சதாசிவன்Sathasivam
சதீபன்Satheepan
சதீஸ்குமார்satheeshkumar
சதீஷ்Sathish
சத்தியவிரதன்sathaiyaviradhan
சத்யசங்கர்sathyasankar
சத்யநாரயணன்sathyanarayanan
சத்யபிரகாஷ்sathyaprakash
சத்யப்ரியன்sathyapriyan
சத்யமோகன்sathyamohan
சத்யஷிலன்sathyaseelan
சத்யாSathya
சத்யேந்திராSathyendhira
சந்தச்செல்வன்santhaselvan
சந்தவெண்பொடியன்santhavenpodiyan
சந்தனக்கடல்santhanakkadal
சந்தனக்கண்ணன்santhanakkannan
சந்தனக்கண்ணுsanthanakkannu
சந்தனக்கதிர்santhanakkathir
சந்தனக்கலைSandhanakalai
சந்தனக்கனிsanthanakkani
சந்தனக்காடன்santhanakkadan
சந்தனக்கிழான்santhanakkilan
சந்தனக்கிளிsanthanakkili
சந்தனக்கிள்ளிsanthanakkilli
சந்தனக்குமரன்santhanakkumaran
சந்தனக்குரிசில்Santhanakkurisil
சந்தனக்குளத்தன்santhanakkulathan
சந்தனக்குன்றன்santhanakkunran
சந்தனக்கூத்தன்santhanakkoothan
சந்தனக்கோsanthanakko
சந்தனக்கோதைsanthanakkothai
சந்தனக்கோமான்santhanakkoman
சந்தனக்கோவன்santhanakkovan
சந்தனக்கோன்santhanakkon
சந்தனச்சாரல்santhanasaral
சந்தனச்சீரன்santhanaseeran
சந்தனச்சுடரோன்santhanachudaron
சந்தனச்சுடர்santhanachudar
சந்தனச்சுனைsanthanachunai
சந்தனச்சுனையான்santhanachunaiyan
சந்தனச்செம்மல்santhanasemmal
சந்தனச்செல்வன்santhanaselvan
சந்தனச்செழியன்santhanaseliyan
சந்தனச்சென்னிsanthanasenni
சந்தனச்சேந்தன்santhanasenthan
சந்தனச்சேய்santhanasey
சந்தனச்சேரன்santhanaseran
சந்தனச்சோலைsanthanasolai
சந்தனச்சோழன்santhanasolan
சந்தனத்தகைsanthanathakai
சந்தனத்தகையன்santhanathakaiyan
சந்தனத்தமிழன்santhanathamilan
சந்தனத்தமிழ்santhanathamil
சந்தனத்தம்பிsanthanathambi
சந்தனத்தலைவன்santhanathalaivan
சந்தனத்தாரான்santhanatharan
சந்தனத்தாரோன்santhanatharon
சந்தனத்திண்ணன்santhanathinnan
சந்தனத்திருவன்santhanathiruvan
சந்தனத்திறத்தன்santhanathirathan
சந்தனத்திறல்santhanathiral
சந்தனத்தென்றல்santhanathenral
சந்தனத்தென்னன்santhanathinnan
சந்தனத்தேவன்santhanathevan
சந்தனநம்பிsanthananambi
சந்தனநல்லன்santhananallan
சந்தனநல்லோன்santhananallon
சந்தனநன்னன்santhananannan
சந்தனநாகன்santhananakan
சந்தனநாடன்santhananadan
சந்தனநிலவன்santhananilavan
சந்தனநெஞ்சன்santhananenjan
சந்தனநெடியோன்santhananediyon
சந்தனநெறியன்santhananeriyan
சந்தனநேயன்santhananeyan
சந்தனநேரியன்santhananeriyan
சந்தனபாண்டிsanthanapandi
சந்தனபாண்டியன்santhanapandiyan
சந்தனப்பகலோன்santhanappakalon
சந்தனப்பரிதிsanthanapparithi
சந்தனப்பாsanthanappa
சந்தனப்பாண்டியன்santhanappandiyan
சந்தனப்பாவலன்santhanappavalan
சந்தனப்பிறைsanthanappirai
சந்தனப்புகழன்santhanappukalan
சந்தனப்புகழோன்santhanappukalon
சந்தனப்புகழ்santhanappukal
சந்தனப்புலவன்sanhtanappulavan
சந்தனப்பூவன்santhanappuvan
சந்தனப்பெரியன்santhanapperiyan
சந்தனப்பொருநன்santhanapporunan
சந்தனப்பொருப்பன்santhanapporuppan
சந்தனப்பொழிலன்santhanappolilan
சந்தனப்பொழில்Santhanapolil
சந்தனப்பொறைsanthanapporai
சந்தனப்பொறையன்santhanapporaiyan
சந்தனப்பொன்னன்santhanapponnan
சந்தனமகன்santhanamakan
சந்தனமகிழ்நன்santhanamakilnan
சந்தனமணிsanthanamani
சந்தனமதிsanthanamathi
சந்தனமருகன்santhanamarukan
சந்தனமருதன்santhanamaruthan
சந்தனமலைsanthanamalai
சந்தனமலையன்santhanamalaiyan
சந்தனமலையோன்santhanamalaiyon
சந்தனமல்லன்santhanamallan
சந்தனமழவன்santhanamalavan
சந்தனமள்ளன்santhanamallan
சந்தனமறவன்santhanamaravan
சந்தனமன்னன்santhanamannan
சந்தனமாண்பன்santhanamanpan
சந்தனமார்பன்santhanamarpan
சந்தனமாறன்santhanamaran
சந்தனமானன்santhanamanan
சந்தனமுதல்வன்santhanamuthalvan
சந்தனமுத்தன்santhanamuthalvan
சந்தனமுத்துsanthanamuthu
சந்தனமுரசுsanthanamurasu
சந்தனமுருகன்santhanamurugan
சந்தனமுருகுsanthanamurugu
சந்தனமுறுவல்santhanamuruval
சந்தனமுறையோன்santhanamuraiyon
சந்தனமுனைவன்santhanamunaivan
சந்தனமெய்யன்santhanameyyan
சந்தனமேழிsanthanameli
சந்தனமைந்தன்santhanamainthan
சந்தனமொழிsanthanamozhi
சந்தனம்santhanam
சந்தனயாழோன்santhanayalon
சந்தனவடிவேல்santhanavadivel
சந்தனவண்ணல்santhanavannal
சந்தனவண்ணன்santhanavannan
சந்தனவமுதன்santhanavamuthan
சந்தனவமுதுsanthanavamuthu
சந்தனவரசன்santhanavarasan
சந்தனவரசுsanthanavarasu
சந்தனவழகன்santhanavalakan
சந்தனவழகுsanthanavalaku
சந்தனவழுதிsanthanavaluthi
சந்தனவளத்தன்santhanavalathan
சந்தனவளவன்santhanavalavan
சந்தனவள்ளல்santhanavallal
சந்தனவாணன்santhanavanan
சந்தனவாழிsanthanavali
சந்தனவிழியன்santhanaviliyan
சந்தனவீரன்santhanaviran
சந்தனவுருவன்santhanavuruvan
சந்தனவூரன்santhanavuran
சந்தனவூரோன்santhanavuron
சந்தனவெழிலன்santhanavelilan
சந்தனவெழிலோன்santhanavelilon
சந்தனவெழினிsanthanavelini
சந்தனவெற்பன்santhanaverpan
சந்தனவேங்கைsanthanavenkai
சந்தனவேந்தன்santhanaventhan
சந்தனவேலன்santhanavelan
சந்தனவேலோன்santhanavelon
சந்தனவேல்santhanavel
சந்தனவேள்santhanavel
சந்தனன்santhanan
சந்தானசெல்வன்santhanaselvan
சந்தானம்Santhanam
சந்திரகுமார்Chandrakumar
சந்திரசேகர்Chandrasekhar
சந்திரபாபுChandrababu
சந்திரபிரகாஷ்chandhiraprakash
சந்திரன்santhiran
சந்தோஷ்Santhosh
சந்திரமௌலிchandhiramouli
சபரிSabari
சபரிநாதன்sabarinadhan
சமணன்samanan
சமநெறியான்samaneriyan
சமரஞ்சான்samaranjan
சமரன்samaran
சமராளன்samaralan
சமரூரன்samaruran
சமர்க்கணைsamarkkanai
சமர்க்கனல்samarkkanal
சமர்க்குமரன்samarkkumaran
சமர்ச்செல்வன்samarselvan
சமர்வாணன்samarvanan
சமர்விறல்samarviral
சமர்வீரன்samarviran
சமர்வேங்கைsamarvenkai
சமர்வேந்தன்samarventhan
சமர்வேலன்samarvelan
சமர்வேள்samarvel
சமுத்திரகனிsamuthirakani
சம்பாசிவன்sampasivan
சரத்Sarath
சரத் குமார்Sarath Kumar
சரத் பாபுSarath Babu
சரவணண்saravanan
சரவணத்தமிழன்saravanathamilan
சரவணப்பெருமாள்Saravanaperumal
சரவணமுத்துSaravanamuthu
சரவணவடிவேல்saravanavadivel
சரவணவேல்saravanavel
சரவணன்Saravanan
சலச்செம்மல்salasemmal
சலஞ்சடையான்salanjsadaiyan
சலஞ்சூடிsalansoodi
சலந்தலையான்salanthalaiyan
சலமணிவான்salamanivan
சலமார்சடையன்salamarsadaiyan
சற்குணநாதன்Sargunanathan
சன்றாளன்sanralan

தூய தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 

[], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ஒள],

[], [கா], [கி], [கீ], [கு], [கூ], [கெ], [கே], [கை], [கொ], [கோ], [கௌ],

[], [சா], [சி], [சீ], [சு], [சூ], [செ], [சே], [சை], [சொ], [சோ],

[], [தா], [தி], [தீ], [து], [தூ], [தெ], [தே], [தை], [தொ], [தோ],

[ஞா], [], [நா], [நி], [நீ], [நு], [நூ], [நெ], [நே], [நை], [நொ], [நோ],

[], [பா], [பி], [பீ], [பு], [பூ], [பெ], [பே], [பை], [பொ], [போ],

[], [மா], [மி], [மீ], [மு], [மூ], [மெ], [மே], [மை], [மொ ],

[], [யா], [யு], [], [வா], [வி], [வீ], [வை], [வெ], [வே],

[], [ரா], [ரி], [ரீ], [ரு], [ரூ], [ரெ], [ரே], [ரை], [ரொ],

 

மிகவும் பிரபலமான ஆண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

மிகவும் பிரபலமான பெண் தலைவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

இந்து ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

சமஸ்கிருதம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

கிருத்துவ ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

முஸ்லிம் ஆண், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மற்றும் பொருள்

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *